Betala fakturor med kreditkort

Det går att betala fakturor med alla kreditkort (nästan) – skillnaden är hur det sker och om det tillkommer några kostnader. Oavsett på vilket sätt det sker finns ett par fördelar med att använda kortet för fakturabetalning.

Så betalar du en faktura med ett kreditkort

Här presenteras, i fallande ordning, de enklaste sätten att betala fakturor med kreditkort.

  1. Betala direkt till PG/BG

Flera kreditkortsföretag erbjuder PG/BG-betalningar direkt från krediten på kortet. Betalning av fakturan kan därmed ske på exakt samma sätt som när en faktura betalas via ett lönekonto. Skillnaden är att det sker från kreditkortet dvs. dess kredit utnyttjas.

Ett kort som erbjuder fakturabetalningar med kort är re:member. Logga in på ”Mina Sidor”, klicka på ”Överför pengar eller betala en faktura” och välj sedan ”Fakturabetalning”. Ange PG/BG, OCR-nummer, summa och godkänn betalningen.

  1. Överföring till lönekonto – Därefter betalning

Om inte betalning kan ske till PG/BG kan saldoöverföring ske till det egna lönekontot varpå fakturan sedan betalas därifrån. Överföringen kan ta 1 – 3 bankdagar beroende på vilken bank som överföring sker till.

  1. Betala via Betalo eller Billhop

Via Betalo och Billhop kan fakturor betalas – oavsett kreditkort. Skapa ett gratis konto hos exempelvis Betalo. Registrera det kreditkort som ska användas för att betala fakturorna. Lägg sedan in uppgifter om fakturan så som BG/PG, summa och OCR-nummer varpå betalningen kan godkännas. Betalning kommer därefter ske kommande bankdag.

Kostnaden beror på vilket kreditkort och tjänst som används. Hos Betalo kostar MasterCard och Visa 1,9 % av beloppet men med vissa undantag. En del så kallade partnerkort har ingen avgift alls medan andra enbart har någon tiondels procent i avgift upp till 1 %.

Fördelarna

  1. Skjut fram betalningen – Billigt

Den största fördelen med att betala fakturor med kreditkortet är att skulden ”skjuts fram”. För någon procent av beloppet ges minst en månad extra betalningstid.

Har en faktura en förfallodag den 30/3 kan kreditkortsbetalning ske den 27/3. Fakturan kommer då att hinna bli betald i tid. Summan kommer sedan att presenteras på kreditkortsfakturan som kommer i slutet av kommande månad. Därmed behöver inte den inte betalas förrän kring den 30/4.

  1. Delbetala vad du vill

Det är inte alla hyresvärdar, teleoperatörer eller andra företag som erbjuder delbetalning på sina fakturor. Men räkningar från dem kan ändå delbetalas – genom att deras faktura betalas med kreditkortet.

Därefter blir dessa betalda och skulden istället på kortet. När sedan månadsfakturan kommer kan den väljas att delbetalas under flera månader. Visserligen uppstår en räntekostnad men det gör det nästan alltid vid delbetalning.

  1. Få bonuspoäng

Att betala fakturor med ett kreditkort för att få bonuspoäng är sällan lönsamt. Detta utifrån att en viss avgift, eller ränta, betalas. Samtidigt kan det krävas ett visst antal poäng för att en specifik produkt ska kunna köpas via kreditkortets poängshop. Det kan exempelvis vara värt att betala ett par fakturor med Bank Norwegians kreditkort för att få poäng som räcker till vårens flygresa.

Att tänka på

  • Ränta från första dagen

Om betalning sker genom saldoöverföring eller direkt från kreditkortet uppstår en räntekostnad från den dag som överföring skett. Med en ränta på 18 % på kortet skulle det innebära att ca 1,5 % av fakturabeloppet blir räntekostnad på kommande månadsfaktura.

Exempel: Betalas en faktura på 5 000 kr med kreditkortet kommer det på nästa månadsfaktura finnas en skuld på 5000 kr + ca 75 kr i ränta.

  • Betalning kan ta flera dagar

Fakturabetalning med kreditkort kan ta längre tid än en fakturabetalning via ett lönekonto. En del kreditkortutgivare anger att betalningen kan ta ”upp till 5 dagar”. Är det viktigt betalningen kommer mottagaren tillhanda redan nästa dag bör istället tjänster som Betalo eller Billhop användas – Se rubrikerna ovan.

  • Spärrar till kreditbolag

Flera kreditkortsföretag har spärrar som innebär att fakturor från kreditbolag inte kan betalas med kortet. Fakturor för lån och krediter behöver i detta fall betalas från ett eget konto, exempelvis lönekonto.

FAQ

Ges bonuspoäng om en faktura betalas med kreditkortet?

Det är upp till kreditkortsutgivaren att avgöra om bonus ska ges eller inte. I regel ges bonuspoäng och i annat fall brukar detta tydligt presenteras.

Vad kostar det att betala en räkning på 5000 kr via Betalo?

Om du har ett VISA eller Mastercard som inte är ett partnerkort så blir kostnaden 1,9 % av beloppet dvs. knappt 100 kr. Någon annan avgift uppstår inte så länge som hela fakturabeloppet betalas på kommande faktura.

Med ett kreditkort från någon av de partners Betalo har avtal med så varierar kostnaden från 0 % och upp till 1 %. Kort från American Express är dock dyrare, 2,5 % är avgiften med dem.

Går det att betala fakturor med alla kreditkort?

Ja, nästan, det är möjligt att genomföra med de flesta kreditkort, alla kort som ges ut med VISA, Mastercard eller American Express fungerar.

Skillnaden är bara om det går att genomföra direkt från kreditkortskontot eller om det behöver ske via extern betalningstjänst så som Betalo eller Billhop. Skulle du, mot förmodan, ha ett Diners Club kort så fungerar det inte.

Kan en kreditkortsfaktura betalas med ett kreditkort?

Både ja och nej. En del kreditkortsföretag har spärrar som innebär att betalningar till PG/BG inte kan ske till kreditbolag. Däremot kan överföringar ske till ett lönekonto varifrån betalning sedan sker.